CZ DE GB PL RU

Výrobní podložky myWood

podkladove_desky1

Výrobní podložky UPplus® jsou používány na místech, kde je důležitá vysoká kvalita betonových výrobků. Z tohoto důvodu jsou například jednotlivé fošny sušené technicky a jsou opatřeny rybinovým spojem. Rovného a rovnoměrného povrchu je dosaženo díky přesnému sesazení a slepení jednotlivých fošen. Mechanickému poškození hran je zabráněno prostřednictvím kovového C-profilu. Tím se prodlužuje i životnost výrobní podložky a jsou redukovány náklady.  Výrobní podložky mají vysokou nosnost i po mnohaletém náročném použití. Díky tvarové stálosti a vysoké pevnosti v ohybu při extrémním statickém a dynamickém zatížení dochází k příznivému a rovnoměrnému vyrovnávání otřesů a vibrací.

podkladove_desky2


Výrobní podložky UPplus® jsou vyráběny nejčastěji z těchto druhů dřeva:
- borovice
- modřín
- douglaska

Standardní rozměry podložek:
- tloušťka 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm
- délka 1000 - 1600 mm
- šířka 500 - 1500 mm

Podložky s trojitým rybinovým profilem mají tloušťku desek 40 - 45 mm.
Podložky s dvojitým rybinovým profilem mají tloušťku desek 50 - 60 mm.


Výhody výrobních podložek UPplus® s rybinovým spojem:
• technicky sušené, dle specifických výrobních podmínek zákazníků
• výběr fošen s dvojitým či trojitým rybinovým spojem
• silové sesazení profilu a slepení
• vypadavé suky jsou odstraněny a zalepeny, případné nerovnosti jsou dotmeleny a 
  zabroušeny
• jemně zbroušené plochy
• všechny strany jsou naimpregnovány speciálním olejem
• rovný povrch desky
• ochrana hran C-profilem
• C-profil je upevněn 6 mm zápustnými nýty a slisován
• nejlepší poměr vlastní hmotnosti k pevnosti v ohybu a tvarové stálosti
• extrémně vysoká nosnost


UPplus® Koncentrát:
Zvláštní pozornost musí být věnována vyrovnání ztracené vlhkosti dřeva kropením povrchu podložek. Chceme-li zajistit lepší péči a ochranu podložek, přimícháme do vody koncentrovanou odbedňovací směs. UPplus® Koncentrát je odformovací směs, míchatelná s vodou a únosná pro životní prostředí. Je biologicky rychle rozložitelná dle CEC L 33-A-94. Povrchové plochy dřeva jsou chráněny před vytrháváním dřevních vláken. UPplus® Koncentrát  lze použít ve všech betonářských závodech. Při správném použití je ekologické ohrožení vyloučeno. 

Výhody  UPplus® Koncentrátu:

 √ čisté dělící působení, současně vynikající povrchy betonových výrobků
 √ žádné poškození vrchní vrstvy betonupodkladove_desky3
 √ žádné zabarvení povrchu betonu
 √ žádné narušení pevnosti betonu
 √ neutrální vůně
 √ úsporný ve spotřebě, hospodárný
 √ neobsahuje vosk, parafín, silikon

 

 

 

Typické parametry UPplus® Koncentrátu:

Hustota/15° C 0,87 g/cm³  DIN 51 757
Zabarvení   5 DIN ISO 2049
Viskozita/20° C 29 mm²/s  DIN 51 562
Teplota tekutosti - 20° C DIN ISO 3016

        

 

 

 

Použití:

UPplus® Koncentrát lze ředit s vodou v poměru 1:10  až  1:15 a lze jej bez problémů aplikovat postřikem nebo válečkem.

Maszyny używane

 

Přidáno: 2011-11-01 12:36:59

Přidáno: 2011-11-01 12:36:34

 

Přidáno: 2011-11-01 12:35:13

Weblogo
© ITES spo. s r.o. | Display for mobile phones | URS