CZ DE GB PL RU

Tipy

NASTAVENÍ TISKÁRNY

 

Každá tiskárna má své individuální nastavení potisku, proto není možné stanovit univerzální návod. Obecně lze doporučit nastavení tisku s úsporným modusem toneru a tisk na fólii.

 

 

ELIMINACE STATICKÉHO NÁBOJE ETIKET

 

Výrobce etiket provádí ve finální fázi výroby etiket speciální úpravu k odstanění zbytkové statické energie, která při výrobě vznikla.

 

Vzhledem k materiálovým vlastnostem čistého Polyesteru může ovšem dojít k opětovnému statickému nabíjení etiket. K tomu dochází obvykle v takových provozních podmínkách, kde se v prostředí vyskytuje zvýšené elektrické napětí. V takovém případě doporučujeme skladovat etikety, které se momentálně nepoužívají, v místnosti s minimem elektrických přístrojů.

 

Pro eliminaci tohoto jevu máme následující „selskou radu":

Vezměte kus kabelu a odstraňte z něj plastovou izolaci a obnažený měděný drát trochu zdrsněte. Jeden konec drátu strčte do nádobky s trochou vody (např. malá láhev) a druhý konec položte na stoh etiket. Přímým kontaktem drát - Polyester je elektrický náboj odváděn drátem z etiket do vody.

POUŽITÉ STROJE

 

Přidáno: 2011-11-01 12:36:59

Přidáno: 2011-11-01 12:36:34

 

Přidáno: 2011-11-01 12:35:13

Weblogo
© ITES spo. s r.o. | Zobrazení pro mobil | URS